2022-07-26

Nekoliko uloga Hex Flange samobušenje vijka

Hex Flange Self Bušenje Vijak se uglavnom koristi za spajanje tankih metalnih pločica. Kont je obièna nit sa trokutastom dijelom u obliku luka, a površina konca takoðe ima visoku tvrdoæu, pa kada se spaja, Vijak također može dodirnuti unutarnju nit u navojenu donju rupu spojenog komada kako bi formirao vezu.